ocieplanie pianką poliuretanową

Odporność ogniowa płyt warstwowych

Wielu naszych Klientów przesyła nam zapytania dotyczące odporności ogniowej poszczególnych rodzajów płyt warstwowych.

Czym jest odporność ogniowa?

Odpornością ogniową nazywany jest czas, w którym dane elementy budowlane zachowują swoje właściwości w przypadku pożaru. W przypadku hal produkcyjnych, magazynowych czy przemysłowych, również wykonywanych z płyt warstwowych wymagane jest, aby elementy wykorzystywane do budowy obiektów nie rozprzestrzeniały ognia. Przepisy, zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury określają pięć klas odpornościowych budynków. Są to klasy: A, B, C,D i E. Klasy te ustalone są od najwyższej do najniższej.

Odporność ogniowa a płyty warstwowe

W zależności od tego, jaki rodzaj warstwowych płyt zastosujemy, uzyskamy odpowiednią odporność ogniową. Jeżeli chodzi o pararametr, jakim jest odporność ogniowa, przeprowadzane są w tym zakresie badania. Na płytach z rdzeniem z wełny mineralnej przeprowadzono badania ogniowe, w których określono reakcję na ogień, stopień rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej z godnie z zasadami odpowiednich norm PN-EN 13501:2008, PN-90/B-08267, PN-B-02851:1997, PN-EN 13501:2007.

Dla płyt warstwowych PIR wymagana jest odporność ogniowa na poziomie EI15 lub EI30. Dodatkowo, pianka PIR charakteryzuje się podwyższoną odpornością na wysokie temperatury. Struktury izocyjanurowe w piankach PIR ulegają rozkładowi w temperaturze powyżej 325°C, a zwęglenie wynosi około 50%. Zwęglona warstwa chroni przed przejściem wysokiej temperatury przez płytę, co w efekcie stanowi skuteczniejszą ochronę przeciwpożarową.

Parametry określające odporność płyt

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
E – szczelność ogniowa (w minutach)
I – izolacyjność ogniowa (w minutach)
R dotyczy konstrukcji nośnej, czyli konstrukcji stalowej
EI dotyczy płyty-szczelności i izolacyjność

Przykładowo, w naszej ofercie znajdują się m.in. płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej EI60. Aby te wytyczne mogły być spełnione, konstrukcja musi być zabezpieczona na 60 minut i płyty muszą spełnić izolacyjność i szczelność na 60 min.

Przykładowa cena tego rodzaju płyty warstwowej o grubości 100mm wynosi 88 zł netto.