Odporność ogniowa dla hal przemysłowych

Konstrukcje i hale przemysłowe, w których przechowuje się różnego rodzaju towary przemysłowe i spożywcze, a także są miejscem, w którym często znajduje się duża liczba pracowników. Dlatego też, muszą posiadać bardzo dobrą odporność ogniową.

Odporność ogniowa

Odpornością ogniową nazywany jest czas, w którym dane elementy budowlane zachowują swoje właściwości w przypadku pożaru. W przypadku hal produkcyjnych, magazynowych czy przemysłowych wymagane jest, aby elementy wykorzystywane do budowy obiektów nie rozprzestrzeniały ognia.

Odporność ogniowa płyt warstwowych

Klasyfikacja ogniowa określa czas potrzebny do zapalanie się danego materiału, rozprzestrzenianie się płomieni oraz szybkość i ilość wytwarzania ciepła. Hale przemysłowe budowane są więc z elementów nierozprzestrzeniających ognia na przykład ze stali. Dla płyt warstwowych PIR wymagana jest odporność ogniowa na poziomie EI15 lub EI30. Płyty PIR są materiałem, który nie rozprzestrzenia ognia, jest niezapalny, niekapiący przez co bardzo bezpieczny.