Posadzka przemysłowa 1T

 • Podsypka piaskowa max do 10cm z ubiciem i zagęszczeniem.
 • Wykonanie podbudowy pod posadzkę z chudego betonu o grubości 10 cm.
 • Posadzka przemysłowa z betonu B25, zbrojona włóknem rozproszonym w ilości 25kg/m3 o grubości 10cm.
 • Obciążenie max 1,0 tony/m2

Posadzka przemysłowa 2,5T

 • Podsypka piaskowa max do 30cm z ubiciem i zagęszczeniem.
 • Wykonanie podbudowy pod posadzkę z chudego betonu o grubości 10 cm.
 • Posadzka przemysłowa z betonu B25, zbrojona włóknem rozproszonym w ilości 25kg/m3 o grubości 10cm.
 • Obciążenie max 2,5 tony/m2

Posadzka przemysłowa 5T

 • Podsypka piaskowa max do 30cm z ubiciem i zagęszczeniem.
 • Wykonanie podbudowy pod posadzkę z chudego betonu o grubości 10 cm.
 • Posadzka przemysłowa z betonu B25, zbrojona włóknem rozproszonym w ilości 25kg/m3 o grubości 15cm.
 • Obciążenie max 5,0 tony/m2