płyty warstwowe jako materiał niepalny

Czy warstwowe płyty dachowe są materiałem niepalnym?

W zależności od  tego jaki rodzaj warstwowych płyt dachowych zastosujemy, uzyskamy odpowiednią odporność ogniową.

Płyty warstwowe, z których zbudowane są ściany lub dach nie ulegną zawaleniu, dopóki zawaleniu nie ulegnie cała konstrukcja stalowa. Pokrycie dachu płytą warstwową jest nie tylko elementem zabezpieczającym dach przed warunkami atmosferycznymi, ale również jest to dobre zabezpieczenie przeciwpożarowe. Jeżeli mamy do czynienia z dużymi powierzchniami dachu, jak ma to miejsce w przypadku dachów na obiektach przemysłowych, część nośna wykonywana jest zazwyczaj z blachy trapezowej. Izolacja wykonywana jest z płyt warstwowych – styropianowych, z wełny mineralnej lub poliuretanowych. 

Badania odporności ogniowej jeżeli chodzi o dachy przeprowadzane są według następujących norm:

  •  PN-EN 1365­‑2:2002
  •  PN-EN 1363-1:2001

 

Odporność ogniowa płyt obornickich

Płyty styropianowe posiadają atest NRO (nierozprzestrzenianie ognia). Płyty warstwowe poliuretanowe i z wełny mineralnej posiadają odporność ogniową od 15min – 240 min. PIR jest to rdzeń o podwyższonych parametrach ogniowych (zwiększona odporność ogniowa) w stosunku do standardowego rdzenia PUR. Płyty poliuretanowe stosowane głównie w budownictwie użytkowym i przy budowie hal produkcyjnych, dla których wymagana jest odporność ogniowa na poziomie EI15 lub EI30 dla płyt PIR.Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej jako jedyne posiadają rdzeń całkowicie niepalny (wełna skalna). Najczęściej stosowane są w budownictwie obiektu, dla których wymagana jest wysoko odporność ogniowa dla przegród. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konstrukcje (dachy) odpowiednio do pełnionej funkcji i miejsca zastosowania powinny spełniać kryteria nośności ogniowej (R) i szczelności ogniowej (E) przy działaniu ognia od spodu dachu (strony perforowanej).