Obiekt przed modernizacją

Utylizacja azbestu

Wśród usług, które świadczymy naszym Klientom znajdują się również te, które związane są z utylizacją azbestu. Klienci, którzy zamawiają nasze hale stalowe i są one budowane przez nas od podstaw nie mają problemu z niebezpiecznym dla zdrowia eternitem.

Jednak wielu Klientów jest zainteresowanych usługą związaną z modernizacją istniejących już obiektów. W takiej sytuacji często niezbędne jest usuwanie azbestu. 

Demontaż azbestu

Nasi pracownicy podejmują się demontażu płyt azbestowych, ich transportu oraz przygotowania do utylizacji. Wymieniamy również pokrycia dachowe zajmując się także obróbkami blacharskimi i montażem płyt dachowych.

Więcej informacji na temat utylizacji azbestu można znaleźć tutaj.