strefy wiatrowe

Strefy obciążenia wiatrem

Podczas budowania hal stalowych i innych obiektów oraz montażu płyt warstwowych należy zapoznać się ze strefami obciążeń wiatru i śniegu. Strefę wiatrową w Polsce uwzględnia się na etapie projektu. W ten sposób obiekt nie będzie stanowił zagrożenia podczas jego eksploatacji.

Strefa wiatrowa mapa

Poniżej przedstawiamy mapę stref wiatrowych w Polsce

strefy_wiatrowe

Z powyższej mapy wynika, że w Polsce istnieją trzy strefy wiatrowe. Zostały one wyznaczone według normy PN-77/B-02011. Strefy wiatrowe są bardzo ważne dla budownictwa. Inna więc strefa wiatrowa będzie w Poznaniu, inna w Białymstoku. Dlatego też, tak ważne jest poznania stref zanim przystąpimy do budowania danego obiektu.

Jak ustala się obciążenie wiatrem?

Obciążenie wiatrem jest ustalane przy założeniu, że wiatr wieje poziomo z kierunku, który daje najbardziej niekorzystne obciążenie dla budowli, a także przyjmuje się, że wszystkie powierzchnie elementów i przegród są poddane prostopadle skierowanemu do nich parciu albo ssaniu wiatru. Natomiast w przypadku powierzchni równoległych do kierunku wiania wiatru lub odchylonych o kąt mniejszy niż 15°, należy uwzględnić również obciążenie styczne (działają na powierzchnie poziomowego przykrycia).