konstrukcja stalowa

Płyty warstwowe dachowe – cechy ogólne

Wybierając na pokrycie płytę warstwową dachową, należy kierować się jej właściwościami użytkowymi. Dany rodzaj płyty warstwowej dachowej charakteryzuje się właściwościami fizykochemicznymi szczególnymi dla danej grubości i koloru płyty.

Właściwości płyt warstwowych

Parametrami charakteryzującymi właściwości płyty są:

  •     Trwałość – produkt musi spełniać nieprzerwanie funkcje eksploatacyjne przez nieokreślony czas użytkowania wynikający z przeznaczenia obiektu. Trwałość na przenikanie wód opadowych (szczelność – płyty powinny być ułożone z zachowaniem spadków niezbędnych  do poprawnego odprowadzania wody z powierzchni płyty ).
  •     Reakcja na ogień (tzw. Odporność ogniowa) – określa odporność płyty na ogień, poszczególne obiekty mają postawione wymagania przepisami prawa budowlanego i dlatego produkty wykorzystywane do konstrukcji obiektu oraz jego okładzina musi spełniać te wymagania. Dla okładzin dachowych dopuszczone są płyty warstwowe dachowe o klasyfikacji ogniowej oznaczonej jako NRO (NieRozprzestrzeniające Ognia)
  •     Nośność – płyty dachowe muszą wytrzymać obciążenia użytkowe stawiane przez wymogi prawa budowlanego. Płyty poddawane są obciążeniom statycznym (wynikającymi z ciężaru własnego płyty obornickiej), oraz obciążeniom dynamicznym (opady śniegu, oddziaływanie temperatur, siła wiatru).
  •     Odporność na uderzenia – powierzchnia dachu musi być odporna na obciążenia dynamiczne  podczas ruchu pieszego (prace konserwacyjne) lub związane z upadkiem przedmiotów.
  •     Ochrona antykorozyjna – płyty warstwowe dachowe wystawione są na działanie bezpośrednie czynników atmosferycznych, tj. temperatura, opady atmosferyczne dlatego muszą być zabezpieczone przed korozją powłokami ochronnymi. Płyty warstwowe REMO produkowane są zachowaniem najwyższych standardów produkcji z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej i dodatkowo zabezpieczonej powłoką lakieru.
  •     Efektywność energetyczna – wybór odpowiedniej izolacji cieplnej powoduje realne zyski z ogrzewania. Ciepłe powietrze gromadzi się w górnych częściach obiektu pod dachem i dlatego zastosowanie niewystarczającej izolacji cieplnej  w postaci płyty powoduje oddanie części ciepła do atmosfery.