Płyt warstwowe - konserwacja

Płyt warstwowe – konserwacja

Chcąc utrzymać obiekty z płyt warstwowych w dobrym stanie technicznym, należy pamiętać o ich przeglądach oraz zabiegach konserwacyjnych. Zapobiegniemy w ten sposób uszkodzeniom oraz zachowamy ich estetyczny wygląd.

Bardzo ważnym elementem prac konserwacyjnych każdego obiektu z płyt warstwowych jest ich mycie i czyszczenie. Pozwala to usunąć widoczne zanieczyszczenia, które mają negatywny wpływ na wygląd oraz trwałość zabezpieczenie antykorozyjnego. Decydując się na oczyszczenie powierzchni płyt warstwowych należy wziąć pod uwagę kilka kwestii, m.in. rodzaj zewnętrznej okładziny, typ powłoki organicznej oraz rodzaj mytego obiektu. W zależności od tego wybieramy odpowiedni środek myjący oraz sposób czyszczenia. W przypadku gdy oczyszczeniu ma być poddany obiekt wykorzystywany w branży spożywczej, należy spełnić wymogi związane z czystością mikrobiologiczną.

Konserwacja płyt warstwowych

Konieczne jest użycie specjalistycznych środków myjących i dezynfekujących. Wybierając odpowiednie detergenty powinnyśmy zwrócić uwagę na rodzaj okładziny i powłoki organicznej, dokładność oraz częstotliwość czyszczenia. Stosując dane środki myjące i dezynfekujące należy przestrzegać zaleceń producenta. Dodatkowo powinnyśmy sprawdzić czy detergent nie uszkodzi lub nie spowoduje zmiękczenia powierzchni powłoki płyty warstwowej. Z tego powodu przeprowadza się tzw. próbę mycia, czyli zastosowanie środka na niewielkiej powierzchni, w celu sprawdzenia jego działania. W czyszczeniu obiektów z płyt warstwowych stosuje się kilka podstawowych zasad: Przed myciem właściwym spłukujemy i myjemy powierzchnie płyt zwykłą wodą W przypadku, gdy woda nie usuwa wszystkich zabrudzeń, należy zastosować łagodny detergent. Powinien być on dobrze rozpuszczalny w wodzie oraz posiadać pH 4-9.

Jak czyścić płyty warstwowe?

Detergenty należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w odpowiednich stężeniach Środki o odpowiedniej sile działania powinno się stosować w temperaturze do 30°C oraz nie należy ich pozostawiać na powłoce płyty dłużej niż 30 minut W przypadku tłustych zabrudzeń można zwiększyć temperaturę wody do 50°C, bądź za pomocą szmatki zmyć tłuszcz używając benzyny lakierniczej. Do czyszczenie nie można stosować ściernych środków oraz rozpuszczalników organicznych Po każdym myciu detergentem, należy spłukać powierzchnie płyty warstwowej czystą wodą Ciśnienie wody użytej do spłukania nie powinno przekroczyć 50 bar na wyjściu z dyszy, natomiast nie powinno przekroczyć 0,4 bara w punkcie uderzenia wody o powierzchnie płyty Spłukiwanie należy rozpocząć od górnej części obiektu tak, aby zmyć całość środka czyszczącego.

Na końcu należy dokładnie wypłukać powierzchnię płyt warstwowych Nie należy spłukiwać powierzchni płyt warstwowych wodą w temperaturze równej lub poniżej 0°C. Stosując się do wszystkich podanych wyżej zasad możemy bezpiecznie i dokładnie wyczyścić powierzchnie płyt warstwowych. Pozwoli nam to utrzymanie estetycznego wyglądu elewacji i dachów oraz zapewnienie trwałości i ochrony antykorozyjnej obiektu. Oferujemy gwarancję na płyty obornickie.