Okresowe przeglądy konserwacyjne płyt warstwowych

Okresowe przeglądy konserwacyjne płyt warstwowych

Należy jednak pamiętać, że tak jak inne materiały, również płyty warstwowe wymagają odpowiednich zabiegów konserwacyjnych. Pozwala to na właściwe utrzymanie ich jakości, a dzięki temu możliwość długiej, bezproblemowej eksploatacji.

Bardzo ważnym elementem eksploatacji każdego obiektu budowlanego jest przeprowadzanie przeglądów technicznych. Umożliwia to sprawdzenie stanu materiału oraz pozwala na wykrycie powstałych defektów i awarii.

Kontrole obiektu z płyt warstwowych powinny być przeprowadzone przynajmniej raz w roku, aby w odpowiednim czasie zidentyfikować oraz naprawić wszystkie powstałe niedoskonałości. Wpływ na częstotliwość  kontroli danego obiektu ma agresywność korozyjna otoczenia, w którym się znajduje. Im większe zagrożenie środowiskowe, tym przeglądy powinny być częstsze oraz dokładne i precyzyjne.

Przegląd płyt warstwowych

Podczas przeglądu obiektu z płyt warstwowych należy zwrócić uwagę na trzy podstawowe elementy:

  •     sprawdzenie stanu powierzchni płyt oraz dokładne skontrolowanie jakości obróbek. Miejscami szczególnie narażonymi na wpływ środowiska są obszary osłonięte takie jak:  krawędzie płyt, okapy oraz połączenia płyt z obróbkami.
  •     sprawdzenie mocowanie płyt oraz wszystkich wykonanych obróbek. Dzięki temu zapobiegniemy ewentualnym przeciekom oraz zawilgoceniu, a co za tym idzie nie odpuścimy do zniszczenia powłok oraz powstania ognisk korozyjnych.
  •     wymiana wszystkich uszkodzonych mocowań oraz dokręcenie tych, które się poluzowały.

Tak przeprowadzony przegląd zapewni wykrycie wszystkich awarii i umożliwi ich naprawę. Umożliwi to długoletnią oraz ekonomiczna eksploatacje obiektu z płyt warstwowych.