Okresowe przeglądy konserwacyjne płyt warstwowych

Należy jednak pamiętać, że tak jak inne materiały, również płyty warstwowe wymagają odpowiednich zabiegów konserwacyjnych. Pozwala to na właściwe utrzymanie ich jakości, a dzięki temu możliwość długiej, bezproblemowej eksploatacji.

Bardzo ważnym elementem eksploatacji każdego obiektu budowlanego jest przeprowadzanie przeglądów technicznych. Umożliwia to sprawdzenie stanu materiału oraz pozwala na wykrycie powstałych defektów i awarii.

Kontrole obiektu z płyt warstwowych powinny być przeprowadzone przynajmniej raz w roku, aby w odpowiednim czasie zidentyfikować oraz naprawić wszystkie powstałe niedoskonałości. Wpływ na częstotliwość  kontroli danego obiektu ma agresywność korozyjna otoczenia, w którym się znajduje. Im większe zagrożenie środowiskowe, tym przeglądy powinny być częstsze oraz dokładne i precyzyjne.

Przegląd płyt warstwowych

Podczas przeglądu obiektu z płyt warstwowych należy zwrócić uwagę na trzy podstawowe elementy:

  •     sprawdzenie stanu powierzchni płyt oraz dokładne skontrolowanie jakości obróbek. Miejscami szczególnie narażonymi na wpływ środowiska są obszary osłonięte takie jak:  krawędzie płyt, okapy oraz połączenia płyt z obróbkami.
  •     sprawdzenie mocowanie płyt oraz wszystkich wykonanych obróbek. Dzięki temu zapobiegniemy ewentualnym przeciekom oraz zawilgoceniu, a co za tym idzie nie odpuścimy do zniszczenia powłok oraz powstania ognisk korozyjnych.
  •     wymiana wszystkich uszkodzonych mocowań oraz dokręcenie tych, które się poluzowały.

Tak przeprowadzony przegląd zapewni wykrycie wszystkich awarii i umożliwi ich naprawę. Umożliwi to długoletnią oraz ekonomiczna eksploatacje obiektu z płyt warstwowych.