Wpisy

Konstrukcje stalowe producenta płyt warstwowych REMO

Prawne uwarunkowania projektowe dla systemów z płyt warstwowych

Płyty warstwowe należy montować według wytycznych z projektu technicznego, który spełnia wymagania przepisów prawa budowlanego,  polskich norm, oraz zapisów dokumentów aprobujących dopuszczających do zastosowania płyt warstwowych w budownictwie do czego odwołuje § 44 w dziale III „Budynki i pomieszczenia” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Czytaj dalej