Wpisy

płyta warstwowa - aprobata techniczna

Aprobata techniczna ITB dla płyty

Atest Instytutu Techniki Budowlanej informuje o przydatności płyt warstwowych jako okładziny na budowlach przemysłowych, biurowych, a także mieszkaniach. Dokumenty aprobujące wydawane są  przez uprawnioną i notyfikowaną jednostkę badawczą dla danej dziedziny. Czytaj dalej