STREFY ŚNIEGOWE W POLSCE

Strefy śniegowe

Projektując budynek należy zwrócić uwagę w jakiej strefie wiatrowej i śniegowej będzie do położony. Głównie ta kwestia jest ważna przy konstrukcji dachowej.

Obciążenie śniegiem gruntu stało się ważną wielkością odniesienia, która jest stosowana do wyznaczania obciążenia śniegiem dachów. Wszystkie informacje na ten temat określa norma PN-80/B-02010/Az1:2006, która obowiązuje dla obiektów wybudowanych po 2.10. 2006r.Na jej podstawie przeprowadza się obliczenia, zarówno dla obiektów stawianych w lekkich technologiach (np. z płyt warstwowych), jaki i takich w budownictwie murowanym i drewnianym. W Polsce występuje 5 stref śniegowych, które charakteryzują się różna częstotliwością oraz natężeniem opadów śniegu. Na pograniczu stref (na szerokości ok.5 km) można przyjmować wartości Qk z jednej albo z drugiej strefy.

Strefy śniegowe w Polsce

Strefa I – obejmuje głownie tereny zachodniej Polski, część województwa dolnośląskiego. Lubuskiego i wielkopolskiego (Wrocław, Zielona Góra, Leszno)
Strefa II– obejmuje większą część terytorium kraju, w tym największe miasta takie jak: Łódź, Katowice, Poznań, Warszawa
Strefa III– pasmo obejmujące tereny Polski wschodnio- północnej, wschodniej i wschodnio- południowej, z takimi miastami jak Gdańsk, Siedlce, Lublin czy Rzeszów.
Strefa IV– jest to głównie teren części województwa warmińsko- mazurskiego oraz podlaskiego (Olsztyn, Białystok, Suwałki)
Strefa V– to część województwa małopolskiego, obejmującego teren górski.

strefy_sniegowe

A- Wysokość nad poziomem morza (m)
Qk- charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu (iloczyn charakterystycznej grubości pokrywy śniegu na gruncie gk i średniego ciężaru objętościowego śniegu)

Obciążenie charakterystyczne dachu śniegiem Sk (zgodnie z normą PN-80/B-02010), które przypada na 1 m2  powierzchni określa się ze wzoru Sk = Qk x C [kN/m2],
Qk – obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu, natomiast C jest to współczynnik kształtu dachu.

Wszystkie ustalone wartości dotyczą wysokości n.p.m. H < 1000 m, natomiast dla terenów położonych powyżej tej wysokości, wartości obciążenia śniegiem należy ustalać indywidualnie.

Pominięcie w projekcie wartości obciążeń śniegowych danego terenu, może prowadzić do wielu komplikacji podczas eksploatacji obiektów (np. naruszenia konstrukcji nośnej). Dotyczy to głownie budowli z płaskimi dachami, na których mogą zalęgać warstwy śniegu. Obecnie monitoruje się stan śniegu na dużych obiektach (np. halach widowiskowych, przemysłowych, supermarketach), a w razie zbyt dużego obciążenia, zaleca się odśnieżanie połaci dachowych.