Stopy fundamentowe

Fundamenty w budownictwie przemysłowym

Fundamenty są bardzo ważnym elementem każdej budowli, który przekazuje całe obciążenia na podłoże gruntowe. To od ich trwałości i odporności zależy bezpieczeństwo całej konstrukcji. Fundamenty zapewniają równomierne i minimalne osiadanie budowli, odpowiednią głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o właściwej nośności, poniżej głębokości przemarzania gruntu) oraz zabezpieczenie przed zawilgoceniem.

Zaczynając budowę fundamentów należy zwrócić uwagę na rodzaj i głębokość gruntu oraz jego przemarzanie i poziom ody gruntowej. Oczywiście najważniejszy jest dobór odpowiedniej głębokości i szerokości fundamentów oraz materiał z jakiego będą wykonane.

Rodzaje fundamentów pod halę stalową

Wyróżniamy fundamenty płytkie (bezpośrednie), które przekazują całe obciążenia bezpośrednio na grunt (ławy i stopy fundamentów,  fundamenty płytowe,  fundamenty skrzyniowe i rusztowe) oraz głębokie (pośrednie), gdzie warstwa gruntu leży głębiej niż fundament, a obciążenie jest przekazywane za pomocą dodatkowych elementów konstrukcyjnych (np. studni opuszczonych czy pali).

Budowa fundamentów pod halę stalową

Do budowy fundamentów używa się materiałów monolitycznych i murowanych, w zależności od ich przeznaczenia. Do budowy wielometrażowych hal stosuje się konstrukcje szkieletowe, których ciężar opiera się na słupach a nie na  ścianach.  Stosuje się więc stopy fundamentowe, które najczęściej mają kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu (słup osiowo ściskany) albo prostokątna (słup jest dodatkowo zginany). Zazwyczaj stosuje się materiał monolityczny. Stopy fundamentowe są betonowe lub żelbetonowe oraz posiadają zbrojenia, takie same jak w słupach. Ze względu na trudność wykonania, w stopie wstawia się pionowe pręty, które nazywane są wiążącymi i pozwalają na połączenie fundamentu ze słupem.

Fundamenty betonowe są wyższe i zalewane zazwyczaj bezpośrednio w wykopie. Stopy żelbetonowe są niższe, zbrojone w dolnej części siatką ze stalowych prętów, a wylewa się je w deskowaniu ustawionym na warstwie chudego beton . Stosowane są przy budowlach, w których następują bardzo duże obciążenia przekazywane przez słupy oraz występują słabe grunty.

Budując dużą hale lub inny wielometrażowy budynek należy ogromną uwagę poświecić fundamentom. Pomimo, że ich nie widać, są one jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych. Od odpowiednio zaprojektowanych fundamentów zależy trwałość, solidność i bezpieczeństwo całej konstrukcji.