Płyty ognioodporne warstwowe – cięcie

Należy pamiętać, że w przypadku płyt ognioodpornych, trzeba zwrócić uwagę na zmniejszenia nośności, które mogą być silne. Zmniejszenia nośności spowodowane są cięciami termicznymi rozdzielającymi. Miejsce, które zostało przecięte musi być zaklejone paroszczelnie.

Płyty warstwowe nie mogą być podnoszone za pomocą pasów gdy krawędzie płyt nie są zabezpieczone. W ten sposób może dojść do uszkodzenia bądź zdeformowania wpustów. Ważny jest również wybór punktów ciężkości płyty. W ten sposób podniesiemy ją w sposób bezpieczny. Podczas montażu pamiętać należy również o odstępach punktów podnoszenia. Jeżeli na tę kwestię nie zwrócimy uwagi, płyty mogą się złamać. Ważne jest też użycie ssawek próżniowych, które posiadają gumowe talerze. W ten sposób powierzchnia blachy nie będzie uszkodzona.

Urządzenia mechaniczne a płyta

Jeżeli do montażu używać będziemy urządzeń mechanicznych, również wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności. Chodzi tu przede wszystkim o zwrócenie uwagi na położenie płyty dokładnie w obszarze styku. Po zakończeniu montażu na dachu nie można już poprawić ich położenia. Dlatego też, tak ważne jest sprawdzenie jak położone są płyty. W wypadku niedokładnego montażu, może dojść do sytuacji, w której niedopasowanie styku płyt przełożyć się może do skraplania kondensatu.

Cięcie płyt warstwowych

Prace związane z przycinaniem płyt warstwowych mogą zdarzyć się w przypadku każdego projektu. Pamiętać należy o kilku ważnych kwestiach związanych z cięciem płyty obornickiej. Pod żadnym pozorem nie można używać urządzeń tak zwanych szybkoobrotowych. Przykładem takiego urządzenia jest na przykład szlifierka kątowa. Dlaczego należy ich unikać? Szlifierka kątowa podczas pracy tworzy gorące iskry. Wypalają one powierzchnię blachy i potem bardzo trudno jest je usunąć. Przez to na na powierzchni płyty obornickiej tworzy się rdza.

Narzędzia na cięcia płyty warstwowej

Narzędziami, których należy użyć do cięcia płyty warstwowej są ręczne piły tarczowe. Tarcze pokryte powinny być stopami twardymi.  W trakcie cięcia powstają wióry, które natychmiast należy usunąć.