Hala stalowa 3700m2 bez podparcia

Płyty dachowe ognioodporne – połączenie

Płyty dachowe ognioodporne sprawdzają się w budownictwie przemysłowym jak i prywatnym. Płyty warstwowe nie rozprzestrzeniają pożaru ponieważ ogień, który dostaje się pomiędzy płyty nie ma wystarczającej ilości tlenu. 

W zależności od  tego jaki rodzaj warstwowych płyt zastosujemy, uzyskamy odpowiednią odporność ogniową. Jeżeli chodzi o pararametr, jakim jest odporność ogniowa, przeprowadzane są  w tym zakresie badania. Na płytach z rdzeniem z wełny mineralnej przeprowadzono badania ogniowe, w których określono reakcję na ogień, stopień rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej z godnie z zasadami odpowiednich norm PN-EN 13501:2008, PN-90/B-08267, PN-B-02851:1997, PN-EN 13501:2007.

Płyty z wypełnieniem styropianowym, z wełny mineralnej oraz ze styropianu nie topią się i nie kapią, a zatem płyty warstwowe dachowe nie rozprzestrzeniają ognia. 

Montaż płyt na dachu – wypełniacze profili i blachy zębate

Jeżeli do czynienia mamy z kalenicą hali, półkalenicą, przejściami i podstawami świetlików, wtedy należy użyć wypełniaczy profili. Dlaczego jest to aż tak ważne? Wypełniacze uszczelnią płytę właściwą i blachą połączeniową. Zwykle producenci płyt posiadają jako wyposażenie dodatkowe tego typu wypełniacze. Jednak mimo wszystko, oprócz wspomnianych wypełniaczy należy również koniec blachy osłonowej, zakończyć poniżej blachy pokrywającej.

Należy uważać na to, by styki wewnętrzne, znajdujące się wzdłuż materiału, posiadały dodatkową, paroszczelną izolację. Izolacja ta może mieć postać uszczelki bądź innego uszczelniającego materiału. Stale uszczelniający materiał lub taśmę butylową należy zamontować na wewnętrznych stykach fug.