Konstrukcje stalowe hal

Konstrukcja obiektów rolniczych

Konstrukcja obiektów rolniczych, zwłaszcza tych nowoczesnych to lekka stalowa konstrukcja w obudowie z płyt warstwowych. Duży nacisk kładziony jest na funkcjonalność i użyteczność konstrukcji. Konstrukcja dobierana jest zarówno do wielkości hali, jak również do jej przeznaczenia. 

Lekkie konstrukcje stalowe to nie tylko doskonała alternatywa dla hal murowanych i pomysł na rozszerzenie działalności związanej z magazynowaniem i transportem towarów. Lekkie konstrukcje to obiekty, dzięki którym można rozwinąć biznes związany m.in. z hodowlą zwierząt inwentarskich. Inwestując w budowę hal stalowych mamy pewność, że wydatki poniesione na ich wzniesienie nie będą wysokie, a biznes z ograniczonym ryzykiem to kwestia warta przemyślenia.

Konstrukcja obiektów rolniczych

Konstrukcja obór, chlewni czy kurników zazwyczaj dobierana jest do indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Jednak wielu z nich wybiera gotowe rozwiązania. Planując budowę obiektu rolniczego należy przeanalizować jego przeznaczenie i dopiero później dobrać odpowiednie parametry i rodzaj konstrukcji. Wymagania związane z hodowlą trzody chlewnej są inne niż wymagania dotyczące magazynowania produktów żywnościowych. Każdy Inwestor musi więc indywidualnie zaprojektować obiekt, również jeżeli chodzi o jego konstrukcję. Zazwyczaj konstrukcje, na jakiej wznoszone są obiekty rolnicze to konstrukcje ramowe. Rozpiętość bez pośrednich podpór wynosi do 30 metrów. Jeżeli jednak warunki sprzyjają lokalizacji obiektu, rozpiętość może wynieść nawet do 40 metrów.

Rodzaje konstrukcji dla obiektów rolniczych

Biorąc pod uwagę właściwości hali i jej przeznaczenie należy dobrać odpowiedni rodzaj konstrukcji. Projektując obiekty rolnicze, możemy wykorzystać konstrukcje kratownicowe, mieszane lub konstrukcje blachownicowe.

Konstrukcja kratownicowe

Tego rodzaju konstrukcja sprawdzi się w przypadku dużych obiektów rolniczych, które charakteryzują się dużą rozpiętością układu nośnego. W takich obiektach słupy, będące częścią głównego układu nośnego wykonane są z blachownic. Wykorzystywane do budowy hali blachownice charakteryzują się zmiennym przekrojem, czy kształtownikami gorącowalcowanymi. Fundamenty łączone są z ryglem ramy kratowej dzięki przegubom. W ten sposób cała konstrukcja jest wytrzymała i daje gwarancję trwałości na długie lata.

Konstrukcje blachownicowe

Cała konstrukcja składa się z ram spawanych. Ramy występują w różnych przekrojach, a montuje się je, używając śrub. Aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać materiały budowlane, należy zwrócić uwagę na sztywność i zmienność przekrojów ram. Dostosowane są one do przebiegu momentów zginających.

Konstrukcje mieszane

Do tworzenia tego rodzaju konstrukcji wykorzystywane są mieszanko stalowo – żelbetowe. Takie rozwiązanie wykorzystywane jest do budowy obiektów, które wymagają dużej odporności przeciwpożarowej. W obiektach o konstrukcji mieszanej żelbetowe słupy przytwierdzone są w fundamentach. Dźwigary kratowe łączy się z głowicami słupów.

Konstrukcje dla obiektów rolniczych

Konstrukcja dla obory

W przypadku obiektów, jakimi są obory bardzo ważna jest szerokość budynku. Zwykle, wymiary obiektów, w których będzie się znajdowało 60-120 krów są wymiarami uniwersalnymi. W przypadku, gdy obiekt chcemy modernizować, pozwala nam na to jego lekka konstrukcja. Wnętrze obory zwykle projektowane jest z uwzględnieniem trzech lub czterorzędowych systemów nośnych w zależności od liczby zwierząt.

Podstawę konstrukcji stanowią ramy stalowe, nieposiadające podpór pośrednich. Ramy rozstawione są w module 360 cm. Fundamenty obiektu stanowią żelbetowe stopy fundamentowe. Biorąc pod uwagę ściany zewnętrzne,znajdują się pod nimi betonowe ściany oraz ławy fundamentowe. Obiekt wykonany jest w lekkiej zabudowie, czasem używane są belki podwalinowe. Ściany fundamentowe mają wysokość min. 30 cm i wznoszone są powyżej terenu. Obiekt posiada betonowe podłogi. Wykonane są one z betonu klasy C 16/20. Grubość betonu dostosowana jest do obciążeń budynku. Jeżeli chodzi o podłogi ponad kanałami gnojowymi, wykorzystane zostały płyty szczelinowe o grubości 16 cm. Przyjęto, że kanały mają głębokość 120 cm. Aby system był drożny, należy pamiętać, że poziom gnojownicy w kanale to 40-80 cm.

Konstrukcja dla chlewni

Budowa chlewni zakłada zastosowanie konstrukcji z wiązarów kratowych. Do budowy wykorzystywane są także ramy stalowe gorącowalcowane i blachownice. Konstrukcja zabezpieczona jest przed korozją, a ze względu na dużą agresywność środowiska wewnątrz obiektu zaleca się zabezpieczenie poprzez cynkowanie ogniowe. Do budowy płatwi dachowych w chlewni wykorzystywane są kształtowniki zimnogięte. Konstrukcja przygotowana jest pod płytę warstwową. Najczęściej wykorzystywana jest płyta z rdzeniem poliuretanowym. Zapobiega pojawianiu się wilgoci i pleśni wewnątrz obiektu. Zajmujemy się montażem elementów do budowy chlewni i dostarczeniem wszystkich niezbędnych elementów do budowy obiektu.

Konstrukcja dla kurnika

Podobnie, jak w przypadku chlewni, również podczas budowy kurników wykorzystywane są konstrukcje z ram stalowych gorącowalcowanych lub blachownice. Konieczne jest również cynkowanie ogniowe. Elementy podporowe, wykorzystywane do montażu płyt warstwowych wykonane są z elementów zimnogiętych lub gorącowalcowanych. Ściany boczne budynku montowane są w układzie pionowym lub poziomym na betonowej podwalinie.

Konstrukcja dla magazynu płodów rolnych

Montaż obiektu bez konieczności spawania czy nawiercania elementów konstrukcji to nowoczesne rozwiązanie dla magazynów żywności.  Do przechowywania zboża i płodów rolnych nadają się dobrze płaskie magazyny.  Konstrukcja dachu również wykonana jest ze stali, z dźwigarów kratowych. Oparta jest na słupach żelbetowych. Aby umożliwić przechowywanie zboża do wysokości nawet 10 metrów stosowana jest budowa ścian w technologii monolitycznej, oporowej.