strefy śniegowe

Strefy obciążeń śniegowych

Przed rozpoczęciem budowy danego obiektu inwestor musi sprawdzić na jakim terenie znajdować się będzie hala lub inny obiekt użytkowy. Strefy śnieżne to ważny element, który wpływa na pokrycie dachu konstrukcji dlatego też, niezbędna jest wiedza na temat tego jak strefy śniegowe wpływają na budownictwo, nie tylko lekkie 

Śnieg jest dużym obciążeniem dla wielu obiektów budowlanych. Szczególnie, na jego działalność narażone są obiekty wielkopowierzchniowe w tym hale. Również te pokryte płytami warstwowymi. Ważne jest, aby w przypadku budowy obiektu w danej strefie obciążeń śniegowych zabezpieczona była jego konstrukcja dachowa. Decydują się na budowę obiektu należy zwrócić uwagę w  jakiej strefie opadów śniegu w Polsce będzie się on znajdował.

Strefy obciążeń śniegowych w Polsce

Strefa I – obejmuje głownie tereny zachodniej Polski, część województwa dolnośląskiego. Lubuskiego i wielkopolskiego (Wrocław, Zielona Góra, Leszno)
Strefa II– obejmuje większą część terytorium kraju, w tym największe miasta takie jak: Łódź, Katowice, Poznań, Warszawa
Strefa III– pasmo obejmujące tereny Polski wschodnio- północnej, wschodniej i wschodnio- południowej, z takimi miastami jak Gdańsk, Siedlce, Lublin czy Rzeszów.
Strefa IV– jest to głównie teren części województwa warmińsko- mazurskiego oraz podlaskiego (Olsztyn, Białystok, Suwałki)
Strefa V– to część województwa małopolskiego, obejmującego teren górski.

Mapa obciążeń śniegowych

strefy_sniegowe