plac firmy REMO

Płyta warstwowa – współczynnik przenikania ciepła

Jednym z parametrów, który określa właściwości płyt warstwowych (obornickich) jest współczynnik przenikania ciepła. 

Szczególnie ważny współczynnik ten jest w budownictwie. Odpowiednia izolacja cieplna danego budynku prywatnego czy też obiektu handlowego jest bardzo ważna z punktu widzenia ponoszonych kosztów i ogrzewania budynku. Współczynnik przenikania określany jest symbolem U. 

Wartość współczynnika

Jeżeli wartość tego czynnika jest niska, oznacza to, że ubytki ciepła w budynku również będą małe. Wartość współczynnika przenikania ciepła zależy od materiału, z którego zrobiona jest płyta warstwowa (obornicka) oraz jej grubości. Dla przykładu, w poniższej tabeli zostały przedstawione parametry dotyczące płyt warstwowych poliuretanowych, z wełny mineralnej oraz płyt warstwowych styropianowych. 

.

adsa

 .

Przepisy i warunki techniczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, polskie warunki dotyczące ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych, współczynnik przenikania ciepła nie powinien być większy niż  0,25 W·m−2·K−1.

Jeżeli chodzi o dachy w budynkach, wartość współczynnika nie powinna być większa niż  0,20 W·m−2·K−1 (do 31.12.2013 U <0,25 W·m−2·K−1)