Nowe wymagania dotyczące reakcji na ogień materiałów budowlanych

Nasi Klienci często pytają o odporność ogniową płyt warstwowych oraz o reakcję materiałów budowlanych na ogień. W 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej o reakcji na ogień wyrobów budowlanych. W jednym dokumencie można, więc znaleźć wszystkie uchwalone dotychczas decyzje związane z reakcją na ogień materiałów i wyrobów budowlanych.

Każdy producent materiałów budowlanych, przed wprowadzeniem do sprzedaży wyrobów budowlanych musi określić, jakie właściwości mają dane materiały.

Bezpieczeństwo pożarowe

Komisja Europejska określa bezpieczeństwo pożarowe, jako jedno z siedmiu najważniejszych wymagań, jeżeli chodzi o wymagania podstawowe, co do obiektów. Nośność budynków i konstrukcji w przypadku pożaru musi zostać zachowana, co również zawarte jest w dokumencie stworzonym przez Komisję Europejską.

Rozporządzenia z dnia 1 lipca 2015 dotyczące klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych obowiązuje od kwietnia 2016 roku.

Co się zmieniło po wprowadzeniu rozporządzenia?

Dotychczasowe rozporządzenia Komisji Europejskiej określał i dzielił wyroby budowlane, jako klasy. Klasa A1 była klasą najwyższą, klasa F – najniższą. W dotychczasowym rozporządzeniu klasa F obejmowała wyroby, które podczas kontaktu z ogniem mogą łatwo się palić. Wyrobie określone klasą F mogły również szybko rozprzestrzeniać ogień, ponieważ wytwarzały podczas kontaktu z nim duże ilości ciepła. Nowe rozporządzenie przystosowało definicję najniższej klasy – F do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 305/2011 obowiązującego od 2013 roku. W rozporządzeniu tym klasą F określa się wyroby budowlane, które są niezbadane oraz takie, które w trakcie badań nie spełniły kryteriów klasy E (zapalność małym płomieniem przez 20 s Fs <150 mm, bardzo duży udział w pożarze). Nowe rozporządzeni określa klasę F wyłącznie, jako wyrób, który nie spełnia wymagań klasy E.