Niwelowanie mostków cieplnych w budownictwie przemysłowym

Niwelowanie mostków cieplnych w budownictwie przemysłowym

Należy pamiętać, że każda technologia budowlana pomimo wielu zalet, posiada również jakieś niedoskonałości. Jednym z najczęściej występujących problemów jest kwestia tworzenia się mostków cieplnych, a co za nimi idzie punków przemarzania. Omówimy, w jaki sposób stawiać obiekty w technologii lekkiej zabudowy z płyt warstwowych, aby zniwelować wszelakie defekty.

Podczas każdej budowy istnieje możliwość wystąpienia różnego rodzaju błędów . Niestety większość z nich zauważalna jest dopiero podczas eksploatacji danego obiektu. Jednym z takich ukrytych defektów jest występowanie mostków termicznych w przegrodzie cieplnej budynku. Przyczyną powstawania takich miejsc są zazwyczaj błędy wykonawcze bądź projektowe.

Mostki cieplne 

Mostki cieplne stanowią fragment przegrody zewnętrznej obiektu, który charakteryzuje się niższą izolacyjnością termiczną niż sąsiadujące z nim elementy. Występowanie takich miejsc powoduje znaczne straty cieplne, a także prowadzi do skraplania się pary wodnej, a co za tym idzie zawilgocenia materiałów, a nawet rozwoju pleśni i grzybów.
W budownictwie występują dwa główne typy mostków cieplnych. Liniowe obejmują pewien obszar, na którym brakuje izolacji lub ma zmniejszoną grubość lub nie ma jej ciągłości. Drugim typem są mostki termiczne punktowe, które wynika np. z przebicia termoizolacji. Decydując się na wykorzystanie technologii lekkiej zabudowy z płyt warstwowych, musimy również zmierzyć się z tym problemem.

Mostki termiczne a płyty poliuretanowe

Producenci produkujący tylko płyty warstwowe poliuretanowe zachwalają je jako jedyne, które posiadają idealnie dopasowany zamek, przez co płyty warstwowe w ograniczonym zakresie tworzą mostki termiczne. Prawda jest tak, że produkcja płyty to jedno, a montaż płyty przez niewykwalifikowane osoby to druga sprawa – bardzo często zdarza się, że nawet najlepszy produkt zostanie zepsuty przez niewłaściwe działania osób montujących. Wybierając płyty warstwowe zarówno styropianowe jak poliuretanowe lub z wełny mineralnej przede wszystkim nie należy rezygnować z profesjonalnego montażu od którego zależy końcowy efekt wizualny a także izolacyjny obiektu.

Mostki termiczne powstają zazwyczaj podczas prac montażowych, na łączeniu płyt. Zjawisko to doprowadza do powstanie tzw. punktów przemarzania, które bardzo niekorzystnie wpływają na całość konstrukcji. Głównym aspektem jest utrata energii cieplnej, a co za tym idzie wzrost kosztów związany z ogrzewaniem obiektu. Dodatkowo z upływem czasu punkty przemarzania mogą doprowadzić do powstania wilgoci, pleśni, a nawet niszczenia materiału.

Montaż płyt warstwowych

Dlatego też tak ważny jest dokładny i precyzyjny montaż płyt. Jeżeli zastosujemy się do wszystkich poleceń producenta, zminimalizujemy prawie do zera powstanie jakichkolwiek mostków cieplnych. Największą uwagę należy zwrócić miejsca połączeń płyt, głównie na narożach ścian i dachów. Przede wszystkim należy odpowiednio uszczelnić te miejsca za pomocą pianki montażowej lub uszczelki poliuretanowej. Należy również precyzyjnie wykonać wszystkie obróbki blacharskie i je zamontować przy użyciu właściwych wkrętów czy śrub.

W ten sposób zniwelujemy możliwość powstania jakichkolwiek defektów oraz niedociągnięć. Poprzez odpowiednio założone ścienne i dachowe płyty warstwowe minimalizujemy powstanie punktów przemarzania i zapewniamy sobie oszczędność oraz bezproblemową eksploatacje powstałego obiektu budowlanego.