Fundamenty hali

Głębokość posadowienia fundamentów hali

Czynniki, które mają wpływ na głębokość posadowienia fundamentów na głębokość występowania gruntów nośnych oraz głębokość przemarzania.

Głębokość występowania gruntów nośnych

To jeden z czynników mający wpływ na głębokość posadowienia fundamentów hali przemysłowej czy magazynowej. Obiekt będzie bezpieczny posadowiony gdy minimalna konstrukcyjna głębokość posadowienia wyniesie 0,5 m w stosunku do terenu najniżej przyległego.

Głębokość przemarzania

Jeżeli chodzi  o głębokość przemarzania w gruntach, minimalne głębokości posadowienia fundamentów wynoszą 0,8 -1,4 m.

Czy hala murowana musi mieć fundamenty?

To pytanie często pojawia się u naszych Klientów. Hale murowane muszą mieć fundament, natomiast hale stalowe mogą być montowane na tzw. stopach fundamentowych.

Wykonanie fundamentów hali

Głębokość fundamentów w przypadku wykonywania hali stalowej zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest to, na jakiej głębokości ma być posadowiony budynek. Zabezpieczenie terenu, na którym ma powstać hala oraz zapewnienie pomieszczeń dla pracowników budowy to kwestie, które należy wykonać przed przystąpieniem do prac właściwych.

Rozwiązania, które zazwyczaj są stosowane, jeżeli chodzi o posadowienie ram głównych w obiekcie to łączenie stóp fundamentowych ze sobą używając belek podwalinowych. Stopy fundamentowe wyposażone są w elementy, dzięki którym możliwe jest zamocowanie stalowej konstrukcji.

Kolejna kwestia związana z wykonaniem fundamentów pod halę stalową to zabezpieczenie ich przed wilgocią oraz i wodami gruntowymi. Jeżeli hala ma być obiektem ocieplanym należy zwrócić uwagę na to, czy belki podwalinowe będą obłożone materiałem izolacyjnym. W przypadku wykonywania fundamentów przez nasze przedsiębiorstwo zwracamy uwagę na następujące elementy:

  • Uwzględniono wykonanie fundamentów metodą „na mokro” na budowie.
  • Pod wszystkie fundamenty przewidujemy warstwę „chudego” betonu B10 o gr. 10,0cm.
  • Poziom posadowienia przyjęto na  -1,10m.

Uwzględniono ocieplenie podwalin oraz ścian fundamentowych od ich strony zewnętrznej wraz z izolacją przeciwwilgociową i tynkiem