Market budowlany Cama

Dostawa i montaż płyt warstwowych. Prace ogólnobudowlane.

CAMA Cader Małgorzata
32-300 Olkusz
ul. Storczykowa 1
NIP 6371006922

Prace budowlano-montażowe w zakresie montażu płyt warstwowych na obiekcie hali produkcyjnej w miejscowości Olkusz.
Zakres prac podstawowych:

 • Dostawa oraz montaż płyty dachowej z jednostronną blachą lub alternatywnie styropapa o
  grubości 150mm.
 • Dostawa oraz montaż ściany zewnętrznej z płyty warstwowej z wełny mineralnej o grubości
  150mm o odporności ogniowej EI-15
 • Dostawa oraz montaż ściany wewnętrznej z płyty warstwowej z wełny mineralnej o grubości
  150mm o odporności ogniowej EI-120 oddzielającą halę na wysokość 8,20mb bezpośrenio do
  słupów nośnych konstrukcji.
 • Obudowanie słupów konstrukcji nośnej do wysokości 8,20; oraz dźwigarów spełniającą wymogi
  odporności ogniowej R-30 wraz z ekspertyzą rzeczoznawcy.
 • Obrobienie rynny wewnętrznej styropianem.

PRACE DODATKOWE:

 • Demontaż istniejącej obudowy z poliwęglanu z materiałem (wózek spalinowy min 6m, butla tlen
  i acetylen) oraz przygotowanie do montażu płyty warstwowej.
 • Tynkowanie murka podwalinowego zewnątrz oraz wewnątrz wraz z materiałem.
 • Przeniesienie bramy na drugą ścianę oraz wykonanie podkonstrukcji.
 • Dostawa oraz montaż 6 wentylatorów grawitacyjnych fi 300 z zamknięciem na zimę.
 • Usługa jednokrotnego malowania sufitu farbą Cieszynka (materiał dostarcza inwestor).
 • Malowanie szyny suwnicowej wraz z materiałem.
 • Dostawa oraz montaż 2 klap oddymiających.
 • Dostawa oraz montaż 6 okien.