PHU JAN WENGRZYN

Dostawa i montaż płyt warstwowych na nietypowej konstrukcji drewniano-kontenerowej. Zabudowane kontenery morskie stworzyły wydzielone pomieszczenia magazynowe.

PHU JAN WENGRZYN

Dostawca części zamiennych, świadczenie usług koparko-ładowarkami, usługi dźwigowe.

www:

Powierzchnia płyt dachowych: 560m2
Powierzchnia elewacji: 330m2
Orynnowanie: 55m
Świetlik dachowy: 14m2

Prace montażowe.