Hala stalowa z płyty warstwowej

Dostawa i montaż płyt warstwowych wraz z obróbkami. Wykonanie i montaż obudowy konstrukcji stalowej dla budynku Centrum Badawczego Nawozów na terenie Zakładów Azotowych Puławy.

Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „Termochem” Sp. z o.o.

Realizacja Centrum Badawczego Nawozów.

Kompleksowe wykonanie obudowy hali i obudowy windy z płyt warstwowych wraz z wykonaniem koniecznych obróbek blacharskich wokół drzwi, bram, okien i na połączeniach z innymi elementami np. elewacja BSO, cokół, dach, budynku Centrum Badawczego Nawozów, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową w ramach zadania p.n. „Budowa Centrum Badawczego Nawozów na Terenie ZA Puławy”.