Cięcie profili stalowych.

  • Profesjonalne narzędzia
  • Kształtowniki o różnym przekroju
  • Trzy płaszczyzny cięcia
7

Przecinarek
taśmowych