Aprobaty Techniczne ITB

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej udzielana jest na wniosek producenta, na okres pięciu lat. Dokument stanowi decyzję dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych. Aprobaty techniczne wydawane są zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych oraz kryteriów technicznych, które dotyczą wyrobów budowlanych.
Aprobata Techniczna wydawana jest dla materiału budowlanego, który nie posiada Polskiej Normy wyrobu. Drugą ewentualność stanowi produkt, którego właściwości użytkowe, nawiązujące do wymagań podstawowych, różnią się od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, który jest objęty mandatem Komisji Europejskiej na zaprojektowanie europejskiej normy zharmonizowanej albo wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Atest higieniczny

Atest Higieniczny jest wystawiany dla jednego wnioskodawcy i dotyczy wyrobów jednego producenta. Świadectwo to dotyczy zazwyczaj jednego produktu.
Atest higieniczny wydawany jest przez Zakład Higieny Komunalnej PZH na podstawie wielu dokumentów i ekspertyz. Obejmują one skład chemiczny wyrobu, jego formy użytkowe i opisy techniczne, a także zakres i sposób ich praktycznego stosowania. Analizowane są również wyniki badań oddziaływania na środowisko, w którym materiał będzie wykorzystywany. W przypadku negatywnych wyników Atest Higieniczny nie zostaje wystawiony.
Atestacja wyrobu zapobiega wprowadzeniu do powszechnego użytku wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców, a także eliminuje wystąpienie zagrożeń zdrowotnych.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *