• Posadzki przemysłowe

  Hala stalowa
 • Wylewki cementowe

 • Posadzki żywiczne przemysłowe i dekoracyjne

Posadzka przemysłowa 1 T

 • podsypka piaskowa max do 10cm z ubiciem i zagęszczeniem.
 • wykonanie podbudowy pod posadzkę z chudego betonu o grubości 10 cm.
 • posadzka przemysłowa z betonu B25, zbrojona włóknem rozproszonym w ilości 25kg/m3 o grubości 10cm
 • obciążenie max 1,0 tony/m2′
1 T

Posadzka przemysłowa 2,5 T

  • podsypka piaskowa max do 30cm z ubiciem i zagęszczeniem.
  • wykonanie podbudowy pod posadzkę z chudego betonu o grubości 10 cm.
  • posadzka przemysłowa z betonu B25, zbrojona włóknem rozproszonym w ilości 25kg/m3 o grubości 10cm.
  • obciążenie max 2,5 tony/m2
2,5 T

Posadzka przemysłowa 5 T

 • podsypka piaskowa max do 30cm z ubiciem i zagęszczeniem.
 • wykonanie podbudowy pod posadzkę z chudego betonu o grubości 10 cm.
 • posadzka przemysłowa z betonu B25, zbrojona włóknem rozproszonym w ilości 25kg/m3 o grubości 15cm.
 • obciążenie max 5,0 tony/m2